Disclaimer

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Dan nog kan het natuurlijk voorkomen dat er een foutje doorheen is geglipt, waarvoor bij voorbaat excuus. Daarom kunt u officieel geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

Hoe wij uw privacy beschermen

Wij gaan altijd heel zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. N.a.v. de Europese privacywetgeving hebben we dit overzicht voor u gemaakt:

  1. Uw persoonsgegevens en die van uw kind worden digitaal bewaard (e-mail of een verzonden interesseformulier). De digitale opslag is goed beveiligd en alleen toegankelijk voor medewerkers van Zilver. Ook het papieren inschrijfformulier wordt op een veilige locatie bewaard.
  2. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor direct contact en facturatie.
  3. In sommige gevallen hebben we met u afgesproken dat wij ook inzage in de leerlinggegevens op school mogen hebben, met als doel de leerling nog beter te kunnen helpen.
  4. De persoonsgegevens zullen nooit zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt.
  5. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is en maken de digitale versie van het inschrijfformulier vijf jaar nadat uw overeenkomst met Zilver is gestopt anoniem. De gegevens op papier worden vernietigd. Tot die tijd heeft u recht op inzage, wijziging en het ontvangen van de verzamelde gegevens.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. M.b.v. deze cookies kunnen wij anonieme websitestatistieken bekijken m.b.v. Google Analytics, zodat we de website kunnen verbeteren en nog prettiger voor u kunnen maken. De cookies bewaren geen persoonsgegevens van u.