Algemene voorwaarden

Hier volgen de algemene voorwaarden (d.d. 9-10-2017) van de diensten van Zilver:

 1. De minimale contractduur is één volledige kalendermaand.
 2. Facturen worden per maand verstuurd en alleen via e-mail. Elke maand wordt het factuurbedrag berekend op basis van het aantal lessen die maand. Het factuurbedrag kan dus per maand variëren.
 3. U heeft een opzegtermijn van één maand.
 4. Lessen dienen vooraf te zijn betaald. Dit betekent dat u aan het eind van een maand betaalt voor de lessen van de komende maand. Indien een factuur niet vóór de uiterlijke vervaldatum is betaald, dan wordt er geen les gegeven aan de leerling.
 5. Als de leerling niet in staat is om aanwezig te zijn bij een les, dan dient dat minimaal 24 uur van tevoren te worden gemeld bij de betreffende docent.
  1. Als hieraan is voldaan en het betreft een privéles, dan zal de docent proberen die les naar een ander moment te verzetten. Als dat niet lukt, dan vervalt de les, maar zal wel in rekening worden gebracht.
  2. Als hieraan is voldaan en het betreft een groepsles, dan vervalt de les voor de leerling, maar zal wel in rekening worden gebracht. Uiteraard kan er dan wel een extra privéles worden aangevraagd.
  3. Als hieraan niet is voldaan, dan zal de les wel in rekening worden gebracht.
 6. Als de docent niet in staat is om aanwezig te zijn bij een les, dan zal er in overleg een ander moment voor de les worden gekozen. Als dat niet lukt, vervalt de les en wordt deze in mindering gebracht op uw factuur.
 7. Zilver is gesloten tijdens schoolvakanties (regio Midden-Nederland) en feestdagen. U betaalt niet gedurende de zomervakantie, behalve als de leerling in die periode les heeft gehad.
 8. Indien noodzakelijk mag Zilver eenzijdig beslissen dat een overeenkomst wordt gestopt.
 9. Er vindt door Zilver geen restitutie van betalingen plaats.
 10. Alle actuele tarieven en inschrijfkosten vindt u op de website van Zilver.
 11. Het spreekt voor zich dat Zilver nooit garanties geeft voor hoge cijfers, maar samen vergroten we wel aanzienlijk de kans.
 12. Zilver zal zich altijd inzetten voor een zo hoog mogelijke kwaliteit. Daar kunt u op rekenen.
 13. Deze leveringsvoorwaarden, de tarieven en de openingstijden kunnen in de toekomst wijzigen.