Algemene voorwaarden

Hier volgen de algemene voorwaarden (d.d. 8-11-2018) van de diensten van Zilver:

 1. De minimale contractduur is één volledige kalendermaand.
 2. Facturen worden per maand verstuurd en alleen via e-mail. Elke maand wordt het factuurbedrag berekend op basis van het aantal lessen die maand. Het factuurbedrag kan dus per maand variëren.
 3. U heeft een opzegtermijn van één maand.
 4. Lessen dienen vooraf te zijn betaald. Dit betekent dat u aan het eind van een maand betaalt voor de lessen van de komende maand. Indien een factuur niet vóór de uiterlijke vervaldatum is betaald, dan wordt er geen les gegeven aan de leerling.
 5. Bij Zilver heeft de leerling een vast moment(en) per week afgesproken met de docent. Als de leerling toch niet in staat is om aanwezig te zijn bij een les of sessie huiswerkbegeleiding, dan dient dat minimaal 24 uur van tevoren te worden gemeld bij de betreffende docent.
  1. Als hieraan is voldaan en het betreft een privéles, dan zal de docent een alternatief lesmoment aanbieden. Als de leerling ook dan niet aanwezig kan zijn, dan vervalt de les, maar zal deze wel in rekening worden gebracht.
  2. Als hieraan is voldaan en het betreft een groepsles, dan vervalt de les voor de leerling, maar zal wel in rekening worden gebracht.
  3. Als hieraan is voldaan en het betreft huiswerkbegeleiding, dan zal de docent een alternatief moment aanbieden. Als de leerling ook dan niet aanwezig kan zijn, dan vervalt deze sessie huiswerkbegeleiding, maar zal deze wel in rekening worden gebracht.
  4. Als hieraan niet is voldaan, dan zal de les of sessie huiswerkbegeleiding wel in rekening worden gebracht.
 6. Als de docent niet in staat is om aanwezig te zijn bij een les, dan zal er in overleg een ander moment voor de les worden gekozen. Als dat niet lukt, vervalt de les en wordt deze in mindering gebracht op uw factuur.
 7. Zilver is gesloten tijdens schoolvakanties (regio Midden-Nederland) en feestdagen. U betaalt niet gedurende de zomervakantie, behalve als de leerling in die periode les heeft gehad.
 8. Indien noodzakelijk mag Zilver eenzijdig beslissen dat een overeenkomst wordt gestopt.
 9. Er vindt door Zilver geen restitutie van betalingen plaats.
 10. Alle actuele tarieven en inschrijfkosten vindt u op de website van Zilver.
 11. Het spreekt voor zich dat Zilver nooit garanties geeft voor hoge cijfers, maar samen vergroten we wel aanzienlijk de kans.
 12. Deze leveringsvoorwaarden en de tarieven kunnen in de toekomst wijzigen.