Algemene voorwaarden

Hier volgen de algemene voorwaarden (d.d. 9-4-2024) van de diensten van Zilver:

 1. De minimale contractduur is 4 lesweken. Lesweken zijn weken buiten de door de overheid vastgestelde schoolvakanties (regio Midden-Nederland) en algemeen erkende feestdagen.
 2. In de maanden september t/m april geldt er een opzegtermijn van 4 lesweken. In de maanden mei t/m augustus geldt er een opzegtermijn van 8 weken, maar niet voor examenkandidaten voortgezet onderwijs.
 3. Aan het begin van de maand ontvangt u via e-mail de factuur voor het aantal lessen van die maand, met daarin een eventuele correctie van de vorige maand. Het factuurbedrag kan dus per maand variëren. Er geldt een betalingstermijn van 7 dagen.
 4. Voor een nieuwe leerling wordt bij de eerste factuur eenmalig inschrijfkosten in rekening gebracht.
 5. U heeft eenmaal per schooljaar de mogelijkheid om kosteloos 1 les af te zeggen bij de betreffende docent, bijv. bij ziekte, feestje of schoolkamp. Alle daarop afgezegde lessen worden in rekening gebracht. Zilver reserveert namelijk voor de leerling een vaste plek, tijd en docent waar kosten aan verbonden zijn.
 6.  Zilver is gesloten tijdens de door de overheid vastgestelde schoolvakanties (regio Midden-Nederland) en algemeen erkende feestdagen. Let op: Zilver volgt de overheid en niet de gekozen vrije dagen van scholen. U betaalt niet gedurende de zomervakantie, behalve als de leerling in die periode les heeft gehad.
 7. Zilver bepaalt welke docent les geeft aan welke leerlingen en mag wijzigingen aanbrengen in de planning bij afwezigheid van de betreffende docent of in overige omstandigheden. Als er geen andere docent kan worden gevonden, vervalt de les en zal deze niet in rekening worden gebracht.
 8. Indien noodzakelijk mag Zilver eenzijdig beslissen dat een overeenkomst wordt gestopt.
 9. Er vindt door Zilver geen restitutie van betalingen plaats.
 10. Zilver is niet aansprakelijk voor enige schade (verlies, diefstal, letsel, etc.) bij de leerling en diens eigendommen.
 11. Alle actuele tarieven en inschrijfkosten vindt u op de website van Zilver. U draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het inwinnen van informatie op de website van Zilver.
 12. Het spreekt voor zich dat Zilver nooit garanties geeft voor hoge cijfers, maar samen vergroten we wel aanzienlijk de kans.
 13. Deze algemene voorwaarden en de tarieven kunnen in de toekomst wijzigen.